Velkommen på IF. Aktivisternes hjemmeside

 

 

Program uge 27 til 34  – 5.7 til 27.8

uge 27 + 28 + 29 + 30         d. 5.7 til 30.7

Mandag

kl 13-14 Badminton Skinderskov Hallen Herlev

kl. 14-15 Squash Skinderskov Hallen Herlev

Torsdag

kl 14-15 Svømning i Hjortspring Badet Herlev  Husk coronapas – eller negativ test

Fredag

kl. 12-13 Badminton Skinderskov Hallen Herlev

kl  13-14 Padel    Bag ved Skinderskov Hallen Herlev

 

Uge 31 + 32 + 33       d. 2.8 til d. 20.8

Uge 34      d. 23 til d. 27.8

Mandag
kl 13-14 Badminton Skinderskov Hallen Herlev
kl. 14-15 Squash Skinderskov Hallen Herlev

Torsdag
kl 14-15 Svømning i Hjortspring Badet Herlev

Fredag
kl. 12-13 Badminton Skinderskov Hallen Herlev
kl  13-14 Padel    Bag ved Skinderskov Hallen Herlev

 

Fra uge 35 gælder det normale program

 

Dagsorden
Generalforsamling
Dato: 15.7 2021 kl. 16 – 17
Hvor: Frivilligcenteret Herlev Hovedgade 171 2730 Herlev

1 Valg af dirigent.

2 Covid 2019 – Pga. af covid 19 afholdes Generalforsamlingen først d.d.

3 Beretning over det forløbne år v/ Formand Camilla

4 Regnskab for det forløbne år v/ Nina

5 Budget for det kommende år v/ Nina
– herunder fastsættelse af kontingent.

6 Til orientering: Nina fratræder sin stilling som idrætskoordinator.
Sara Wammen overtager efter Nina

7 Indkomne forslag.

8 Valg af bestyrelse, revisor/bilagskontrollant samt suppleanter.
Ikke på valg:
– Jesper G Hansen
– Helle Frovst
– Eddy
– Nina
– På valg
– Camilla Jensen ønsker genvalg
– Gerd Mose ønsker genvalg

9 Evt.