Formand – Camilla Knudsen – 27 82 99 82

 Næstformand – Helle Frovst 27 52 54 40

 Kaserer – Nina gadgaard – 21 77 55 65

Referant – Eddy Madsen – 26 30 13 23

Menig medlem – Jesper G Hansen – 41 41 56 13