Formand – Camilla Knudsen – 27 82 99 82

Næstformand – Helle Frovst – 27 52 54 40

Menig medlem – Jesper G Hansen – 41 41 56 13

Suppleant – Gerd Mose – 60 88 95 70

 Kasserer – Nina Gadgaard – 21 77 55 65

Referant – Eddy Madsen – 26 30 13 23