Generalforsamling / IF Aktivisterne d 26/2 2022.

 

 

Tilstede: Camilla, Alexander, Helle, Gerd, Jesper D, Jesper G, Mogens Damgaard,

Karina, Peter, Sara og Eddy.

 

 

 

Valg af dirigent: Karina

 

Valg af sekretær: Eddy.

 

AD 1: Årsberetning v/ formand Camilla.

 

AD 2: Regnskab og Budget v/ Sara.

Sara gennemgik regnskabet for 2021, som blev godkendt, og herefter blev

budgettet for 2022 gennemgået og godkendt.

 

AD 3: Vedtægtsændring.

  • 8/6 ændres til ” Foreningen tegnes af formanden, kasserer og sekretær. Ved

økonomiske dispositioner tegnes foreningen af kasser og sekretær, som begge

hver for sig må disponere over foreningens konti. Foreningens årsregnskab

underskrives af den samlede bestyrelse.

 

 

AD 4: Valg til bestyrelsen.

Helle (næstformand er på valg og ønsker genvalg / Helle blev genvalgt.

Jesper (menig medlem) er på valg og ønsker genvalg/ Jesper blev genvalgt.

Gerd (suppleant) er på valg, men ønsker ikke genvalg. Jesper D. blev valgt

Suzanne (revisor) ønsker ikke at fortsætte som revisor. Mogens Damgaard blev

valgt til revisor og Nina Gadgaard er revisor suppleant.

 

AD 5: EVT.

Mogens Damgaard informerede om Idræts festivalen i Vejle.

Sundbyløb afholdes 5. maj

DAI arbejder tur til Fuerteventura til vinter.

 

 

/ Eddy Madsen.