Ballerup den  02.08 2022.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IF Aktivisterne.

Adresse: Parkvej 10, 2750 Ballerup

Tirsdag den 30. August kl. 15:00-17:00.

ÅRSAG:

Medlemmerne i Idrætsforeningen Aktivisterne skal på denne ekstraordinære generalforsamling godkende justerede vedtægter for IF Aktivisterne, som en konsekvens af, at Herlev Kommune har opsagt samarbejdet og foreningen efter den 01. september 2022 ikke længere modtager tilskud/støtte fra Herlev kommune.

 

DAGSORDEN:

 

Pkt. 1.

Valg af dirigent.

 

Pkt. 2.

Valg af referent.

 

Pkt. 3.

Tilpasse vedtægterne, så de opfylder Ballerup kommunens krav til en frivillig folkeoplysende forening.

 

Pkt. 4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab pr. d.d.

 

Bilag fremsendes på SMS til alle medlemmer, derudover kan dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter ses på Facebook og IF Aktivisternes hjemmeside www.ifaktivisterne.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtægtsændringer:

 

Nuværende:

 • 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: IF AKTIVISTERNE og er hjemmehørende i Herlev/Ballerup Kommune. Foreningen er stiftet d. 26. januar 2009.

 

Ændres til følgende:

 • 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: IF AKTIVISTERNE og er hjemmehørende i Ballerup Kommune. Foreningen er stiftet den 26. januar 2009.

 

Nuværende:

 • 2 Foreningens formål.

 

At tilbyde idræt til psykisk sårbare og andre der ikke kan eller ikke ønsker at benytte de almindelige idrætsforeninger i Herlev og Ballerup.

At tilbyde medlemmerne trivsel gennem idrætsaktiviteter.

At skabe mulighed for at øge medlemmernes fysiske og psykiske velvære.

At skabe et socialt og stabilt miljø, og derigennem styrke medlemmernes netværk.

 

Det sker gennem kvalificeret træning, stævner og turneringer samt andre idrætslige/sociale arrangementer.

 

Ændres til følgende:

 • 2 Foreningens formål.

Foreningens formål er at tilbyde idræt og motion til alle, med særlig fokus på tilbud til borgere med en psykisk sårbarhed, der kan have svært ved at benytte de ordinære idrætsforeninger.

Det er desuden foreningens formål at støtte og udvikle medlemmernes motivation til at engagere sig som frivillige og tage et medansvar i foreningen.

 

Nuværende:

 • 3 Medlemskab af organisation.

Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.

 

Ændres til følgende:

 

 • 3 Medlemskab af organisation.

Foreningen er medlem af Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI/IFS. Et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, DIF og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

Nuværende:

 

 • 8 Bestyrelse.

Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 menigt medlem.

Alle vælges på den ordinære generalforsamling.

Koordinatorerne varetager kasserer og sekretærposten. Er ikke på valg.

 

Ændres til følgende:

 • 8 Bestyrelse.

Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 menigt medlem.

Alle vælges på den ordinære generalforsamling.

Koordinatorerne stiller kompetencer til rådighed til sekretær og kassererposten.

 

Nuværende:

 

 • 8.1 Idrætskoordinatorer

Der er tilknyttet to idrætskoordinatorer, som er ansat af kommunen.

Koordinatorerne er medlem i bestyrelsen, og har dermed stemmeret.

 

Ændres til følgende:

 

 • 8.1 Idrætskoordinatorer

Der kan være tilknyttet fra en til flere idrætskoordinatorer, som er ansat af kommunen til at støtte op omkring bestyrelsens arbejde/drift.

Koordinatorerne deltager i bestyrelsesmøder, hvor de har taleret.

Kun valgte på generalforsamlingen har stemmeret.

 

 • 14

Vedtægtsændringer træder i kraft ved den ekstraordinære generalforsamlings afslutning.

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den

 1. august 2022.

 

Bestyrelsens underskrifter:

 

 

 

 

Dirigent underskrift:

 

 

Referent underskrift: