Indkaldelse til generalforsamling i IF Aktivisterne.

Adresse: Brydehusvej 12, 2750 Ballerup

Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 16:00-19:00.

DAGSORDEN:

Pkt. 1.

Valg af dirigent.

Pkt. 2.

Valg af referent.

Pkt. 3.

Beretning over det forløbne år

Pkt. 4.

Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år

Pkt. 5

Fremlæggelse af budget for det kommende år

Pkt. 6

Indkomne forslag / Vedtægtsændring i forhold til antal af bestyrelses medlemmer.

Pkt. 7

Valg af bestyrelse, revisor/ bilagskontrollant samt suppleant

Pkt. 8

Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.