Dagsorden

 

Generalforsamling

 

Dato: 26. 1. 22 kl. 16

Hvor: Værestedet, Herlev Hovedgade 145, 2730 Herlev

 

 

1 Valg af dirigent.

 

2 Beretning over det forløbne år v/ Camilla

 

3 Regnskab for det forløbne år v/ Sara

 

4 Budget for det kommende år v/ Sara

– herunder fastsættelse af kontingent.

 

5 Indkomne forslag.

–          Ændring af vedtægter

 

 

6 Valg af bestyrelse, revisor/bilagskontrollant samt suppleanter.

2 bestyrelsesmedlemmer på valg:

–          Helle på valg- ønsker genvalg

–          Jesper på valg – ønsker genvalg

1 suppleant på valg:

–          Gerd på valg- ønsker ikke genvalg

Revisor:

–          Mogens Damgaard – tilbyder at varetage opgaven

Revisorsuppleant:

 

  Evt.

–          Vejle Idrætsfestival 28-30 juni

–          Sundbyløb og Sankthans løb